امکان پرداخت در محل در حال حاضر تنها برای شهر تهران وجود دارد و سایر شهرها ملزم به پرداخت وجه قبل از ارسال سفارش می باشند.
در مورد مشتریان تهران، پس از تامین کالا، از طریق پیک خورجینک 24 تا 48 ساعت زمان خواهدبرد.
در مورد مشتریان شهرستان، با توجه به نحوه پرداخت ، از طریق پست جمهوری اسلامی ایران، تیپاکس،ندکس ارسال خواهدشد.
تیپاکس و پست جمهوری اسلامی ایران در پرداخت نقدی، پیشتازو چاپار در پرداخت آنلاین انتخاب خواهند شد.