جایگزین برای کتری برقی

برای تهیه چای از کتری برقی استفاده می کنید؟ این پروژه جدید Kickstarterو جالب که موجب صرفه جویی در مصرف انرژی می شود و در آشپزخانه خیلی خاص به نظر می رسد. نام آن Miito است و خود را "جایگزین پایدار برای کتری برقی" توصیف می کند. شما می توانید از آن برای گرم کردن کاسه سوپ ، لیوان شیر ، لیوان شکلات داغ و هر چیز دیگری استفاده کنید نحوه کارآن به این صورت است که فنجان چای پر شده خود را روی صفحه القایی کوچک بگذارید میله القایی بلغزانید پچ القایی میله را گرم می کند و مایع از درون آن جوش می آید.12