تصفیه کننده آب

( نتایج 1 تا 40 از کل 40 نتیجه)
سیستم ضدعفونی کنندهء آب با اشعه ماوراء بنفش آکواجوی مدل UV1GPM
290,000 تومان
پیش تصفیه سه مرحله ای آکواجوی مدل دولوکس
750,000 تومان
تصفیه آب نیمه صنعتی آکواجوی ۱۲۰۰ لیتری
3,420,000 تومان
تصفيه آب پنج مرحله اي آکوا اسپرینگ
780,000 تومان
تصفیه آب نیمه صنعتی آکواجوی مدل RO400
1,700,000 تومان
تصفیه آب آکواجوی مدل ساکورا-الکتریکال
620,000 تومان
دستگاه تصفیه آب پنج مرحله ای آکواجوی مدل رز
1,100,000 تومان
دستگاه تصفیه آب پنج مرحله ای آکواجوی مدل لجند
950,000 تومان
دستگاه تصفیه آب پنج مرحله ای آکواجوی مدل لیلیوم
1,200,000 تومان
AQU-500302
1,810,000 تومان
دستگاه تصفیه آب آکواجوی مدل لوتوسدستگاه تصفیه آب آکواجوی مدل لوتوس
980,000 تومان
دستگاه تصفیه آب خانگی هفت مرحله ای قلیایی (RO STAR)
2,147,000 تومان
تصفيه کننده آب ميديا مدل MDV-MRO1644-5تصفيه کننده آب ميديا مدل MDV-MRO1644-5
679,000 تومان
پیش تصفیه دو مرحله ای آکوا جوی
تصفیه آب نیمه صنعتی آکواجوی مدل RO600
تصفیه آب پنج مرحله ای آکواجوی مدل بلوم
تصفيه کننده آب فلر مدل WP201تصفيه کننده آب فلر مدل WP201
1,450,000 تومان
دستگاه تصفیه آب خانگی شش مرحله ای اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس (RO ECOFI)
1,035,000 تومان
دستگاه تصفیه آب خانگی شش مرحله ای اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس (RO STAR)
730,000 تومان
TDS متر قلمی با قابليت نشان دادن 4 رقم
125,000 تومان
TDS متر قلمی با قابليت نشان دادن 3 رقم
99,000 تومان
ORP Filter قلیایی دستگاه تصفیه آب
348,000 تومان
فیلتر سرشیری کربن
19,000 تومان
فیلتر سرشیری رزین - کربن
22,800 تومان
فیلتر سرشیری رزین
19,000 تومان
دستگاه تصفیه آب دوش حمام
98,000 تومان
فیلتر مرحله ششم مینرال بیو سرامیک مواد دستگاه تصفیه آب mineral
30,000 تومان
مرحله پنجم فیلتر کربن خطی دستگاه تصفیه آب T33
30,000 تومان
مرحله سوم فیلتر کربن بلاک دستگاه تصفیه آب CTO
24,000 تومان
فیلتر مرحله دوم دستگاه تصفیه آب UDF
24,000 تومان
مرحله اول فیلتر الیافی دستگاه تصفیه آب PP
6,500 تومان
دستگاه تصفیه آب سرشیری + فیلتر کربن دلفیندستگاه تصفیه آب سرشیری + فیلتر کربن دلفین
80,000 تومان
دستگاه تصفیه آب پارس خزر مدل 101
147,800 تومان
تصفیه آب رومیزی سام مدل WP-T810W S
588,500 تومان
آبسرد کن-تصفیه آب ایستاده سام مدل WD-SF858W S
1,337,500 تومان
آبسرد کن-تصفیه آب ایستاده سام مدل WD-SF856W OR
1,391,000 تومان
آبسرد کن-تصفیه آب ایستاده سام مدل WD-SF856W BK
1,391,000 تومان
آبسرد کن-تصفیه آب ایستاده سام مدل WD-SF858 WBK S
1,337,500 تومان
آبسرد کن-تصفیه آب ایستاده سام مدل WD-SF857W BK
1,284,000 تومان