چای ساز و قهوه ساز فکر مدلHarvest Collection

نا موجود
مشخصات:
ظرفیت کتری2لیتر
ظرفیت قوری1لیتر
صفحه گرم نگهدارنده
چراغ نشانگر
صافی استیل ضد زنگ مجزا
نشانگر میزان آب
آماده کردن 4 فنجان قهوه با کف فراوان با ظرفیت 300 میلی لیتر آب
طراحی و لیسانس آلمان، مونتاژ ترکیه