تفال(Tefal)

( نتایج 1 تا 29 از کل 29 نتیجه)
زودپز Precisionزودپز Precision
2,250,000 تومان
حجم
زودپز ۶لیتر نوتریکوییک تفال
835,000 تومان
  زودپزچدنی  دو منظوره  تفال مدل مینوت دو 5 لیتر
772,000 تومان
زودپز مینوت ایزی 6 لیتر  تفال
880,000 تومان
زودپز مینوت ایزی 4/5 لیتر  تفال
803,000 تومان
زودپز مینوت پرفکت 9 لیتر  تفال
785,000 تومان
زودپز مینوت پرفکت 6 لیتر  تفال
713,000 تومان
زودپز مینوت ایزی 7/5 لیتر تفال
862,000 تومان
 زودپز 6 لیتری کلیپسو پلاس پرسیشن زودپز 10 لیتری کلیپسو پلاس پرسیشن
996,000 تومان
 زودپز 6 لیتری کلیپسو پلاس پرسیشن زودپز 10 لیتری کلیپسو پلاس پرسیشن
970,000 تومان
زودپز سکیور فایو تفال  6 لیتری
556,000 تومان
زودپز سکیور فایو تفال  4 لیتری
529,000 تومان
کلیپسو پلاس 10 لیتر
766,000 تومان
زودپز تفال کلیپسو اسنشیال 9 لیتر
576,000 تومان
 پریسیژن 10 لیتر تفال
796,000 تومان
زودپز تفال مدل اکتیکوک 6 لیتری
864,000 تومان
زودپز تفال مدل سکیور فایو 7 لیتریزودپز تفال مدل سکیور فایو 7 لیتری
584,000 تومان
زودپز تفال مدل کلیپسو وان 6 لیتری
610,000 تومان
زودپز تفال مدل کلیپسو اسنشیال 6 لیتری
530,000 تومان
زودپز تفال مدل کلیپسو اسنشیال 7/5 لیتری
550,000 تومان
زود پز پریسیژن 8 لیتری تفال
810,000 تومان
زودپز مدل مدولو 2 تفال 6 لیتر
767,140 تومان
زودپز تفال مدل کلیپسو پلاس 6 لیترزودپز تفال مدل کلیپسو پلاس10  لیتر
722,000 تومان
زودپز نوتریکوک 8 لیتر تفال
865,000 تومان
زودپز مدل کلیپسو وان 8 لیتر کرم
705,000 تومان
زودپز CONTROL PLUS 6 L
794,000 تومان
زودپز CONTROL PLUS 6Lزودپز CONTROL PLUS 6L
845,000 تومان
زودپز ACTICOOK 6Lزودپز ACTICOOK 6L
798,000 تومان
 زودپز Nutricook زودپز Nutricook
835,000 تومان