جهت انجام پرداخت اینترنتی، دارا بودن یکی از کارت‌های بانکی متصل به شبکه شتاب کشور مورد نیاز است.
موارد زیر در زمان پرداخت اینترنتی کاربرد دارد:
شماره کارت - رمز دوم کارت (PIN2)- رمز کارت (PIN)- کد اعتبار سنجی دوم CVV2 - تاریخ انقضای کارت - شناسه قبض و شناسه پرداخت - پست الکترونیکی (اختیاری)

شماره کارت: شماره کارت یک شماره ی 16 تا 19 رقمی می باشد که بر روی کارت درج شده است

رمز دوم کارت (PIN2): شماره رمز اینترنتی یا همان رمز دوم کارت، با شماره رمزی که شما هنگام استفاده از دستگاه‌های ‌خود‌پرداز ATM وارد می‌نمایید متفاوت است. شما می‌توانید با مراجعه به هر یک از پایانه های خودپرداز بانک (ATM) خود به روش زیر برای اخذ رمز اینترنتی(دوم) اقدام نموده و رمز اینترنتی کارت خود را دریافت نمایید.

پس از ورود کارت خود در پایانه های خودپرداز بانک و وارد نمودن رمز کارت نسبت به انتخاب گزینه "تغییر رمز" و یا گرینه "عملیات رمز" اقدام فرمائید .
گزینه "تغییر یا انتخاب رمز اینترنتی" را انتخاب نمایید .
رمز اینترنتی مورد نظر خود را حداقل در 6 رقم وارد و مجدداً طبق فرمان سیستم، رمز را تکرار کنید.
پس از انجام موفقیت‌آمیز عملیات، رمز اینترنتی شما فعال می‌شود.
رمز کارت (PIN) : رمز کارت یک عدد چهار رقمی است. این رمز همان رمزی است که شما هنگام استفاده از دستگاه‌های خود پرداز ATM وارد می‌نمایید. در بیشتر گذرگاه‌های پرداخت اینترنتی وارد کردن رمز دوم و CCV2 کافی است و نیازی به رمز کارت نیست.

کد اعتبار سنجی دومCVV2 : کد CVV2 شماره شناسایی دوم مشتری می‌باشد که دارای سه یا چهار رقم بوده و مانند شمارۀ 16 رقمی حک شده روی کارت، بر پشت اکثر کارت‌ها و گاه نیز روی آن‌ها حک شده است. صرفاً وجود کدCVV2 بر روی کارت ها، دلیل بر امکان خرید اینترنتی نیست، بلکه بانک صادر کننده باید امکان خرید اینترنتی را فراهم کرده باشد .

تاریخ انقضای کارت: تاریخ انقضا بر روی اغلب کارت های بانکی حک شده است. در صورت عدم وجود این تاریخ به شعبه صادر کننده کارت مراجعه نمایید.


نکته:
صفحه کلید مجازی : صفحه کلید(کیبورد) مجازی، برای امنیت وارد کردن اطلاعات در داخل فیلدها در نظر گرفته شده است. این صفحه کلید موارد امنیتی لازم را در هنگام پرداخت اینترنتی را برای شما فراهم می‌کند. برای حفظ امنیت بیشتر در زمان پرداخت، پیشنهاد می شود که از صفحه کلید مجازی برای ورود اطلاعات کارت استفاده کنید.


توجه مهم : ممکن است در مواردی قبل از باز شدن صفحه بانک صفحه کوچکی با موضوع هشدار امنیتی ظاهر گردد این هشدار برای تأمین امنیت پرداخت شماست و در این صورت که به ترتیب زیر عمل نمایید:

1- در IE6 روی دکمه YES کلیک کنید. (IE: Internet Explorer)

2- در IE7 روی  payment  کلیک کنید.