لوستر چوبی پیکو مدل آبشاری

موجود
مشخصات:
جنس: چوب
ارتفاع: سانتی متر
قطر: سانتی متر