تمام محصولات با عکس های داخل سایت مطابقت داشته و امکان تفاوت رنگ جرِئی به علت نور پردازی در زمان عکاسی وجود دارد
در زمان فروش ویژه امکان تعویض کالا بعد از ارسال وجود ندارد (تعویض در زمان فروش ویژه فقط در صورت وجود مشکل در کالای ارسالی امکان پذیر است)
برای تعویض کالا در صورتی که مشخصات ظاهری عدم استفاده از آن رعایت شده باشد و کارتن و کالا دچار تغییر نگردیده باشد تا 2 روز امکان پذیر بوده که هزینه عودت و ارسال مجدد به عهده خریدار میباشد.