عقربه ای

( نتایج 1 تا 19 از کل 19 نتیجه)
فشار سنج عقربه ای دیواری مربع big-ben ریشتر مدل 1465فشار سنج عقربه ای دیواری مربع big-ben ریشتر مدل 1465
592,000 تومان
فشار سنج عقربه ای دیواری دایره big-ben ریشتر مدل 1459فشار سنج عقربه ای دیواری دایره big-ben ریشتر مدل 1459
592,000 تومان
فشار سنج عقربه ای دو شلنگ ریشتر مدل  E-mega 1371 فشار سنج عقربه ای دو شلنگ ریشتر مدل  E-mega 1371
285,000 تومان
فشارسنج عقربه ای پالم امسیگ SF12
246,000 تومان
EMS-SF19EMS-SF19A
318,000 تومان
فشارسنج عقربه ای دو شلنگه ریشتر مدل megaفشارسنج عقربه ای دو شلنگه ریشتر مدل mega
285,000 تومان
رنگ
فشار سنج عقربه ای  تک شلنگ ریشتر مدل Precisa
296,000 تومان
فشار سنج عقربه ای دو شلنگ ریشتر مدل Exacta
336,000 تومان
فشارسنج عقربه ای تک شلنگه ریشتر مدل Minimus II 1312
455,000 تومان
ترازوی عقربه ای MS50 بیورر
360,000 تومان
فشار سنج عقربه ای پایه دار مربع big-ben ریشتر مدل 1478فشار سنج عقربه ای پایه دار مربع big-ben ریشتر مدل 1478
864,000 تومان
فشار سنج عقربه ای پایه دار دایره big-ben ریشتر مدل 1468فشار سنج عقربه ای پایه دار دایره big-ben ریشتر مدل 1468
864,000 تومان
فشار سنج عقربه ای  دارای سه کاف مخصوص اطفال ریشتر مدل 1440فشار سنج عقربه ای  دارای سه کاف مخصوص اطفال ریشتر مدل 1440
622,000 تومان
فشارسنج رومیزی بدون جیوه امسیگ
فشارسنج رومیزی بدون جیوه امسیگ
فشار سنج عقربه ای ضد ضربه ریشتر مدل Shock Proof 1250-107
433,000 تومان
فشارسنج جیوه ای پایه دار ریشتر ‌1112‌ empire
1,098,000 تومان
فشارسنج جیوه ای دیواری Empire N 1102 ریشتر
656,000 تومان
فشارسنج جیوه ای رومیزی ریشتر مدل Diplomat 1002
522,000 تومان