عقربه ای

( نتایج 1 تا 11 از کل 11 نتیجه)
فشار سنج عقربه ای پایه دار مربع big-ben ریشتر مدل 1478فشار سنج عقربه ای پایه دار مربع big-ben ریشتر مدل 1478
864,000 تومان
فشار سنج عقربه ای پایه دار دایره big-ben ریشتر مدل 1468فشار سنج عقربه ای پایه دار دایره big-ben ریشتر مدل 1468
864,000 تومان
فشار سنج عقربه ای دیواری مربع big-ben ریشتر مدل 1465فشار سنج عقربه ای دیواری مربع big-ben ریشتر مدل 1465
466,000 تومان
فشار سنج عقربه ای دیواری دایره big-ben ریشتر مدل 1459فشار سنج عقربه ای دیواری دایره big-ben ریشتر مدل 1459
466,000 تومان
فشار سنج عقربه ای  دارای سه کاف مخصوص اطفال ریشتر مدل 1440فشار سنج عقربه ای  دارای سه کاف مخصوص اطفال ریشتر مدل 1440
488,000 تومان
فشارسنج عقربه ای دو شلنگه ریشتر مدل megaفشارسنج عقربه ای دو شلنگه ریشتر مدل mega
223,000 تومان
رنگ
فشار سنج عقربه ای  تک شلنگ ریشتر مدل Precisa
232,000 تومان
فشار سنج عقربه ای دو شلنگ ریشتر مدل Exacta
263,000 تومان
فشار سنج عقربه ای ضد ضربه ریشتر مدل Shock Proof 1250-107
340,000 تومان
فشارسنج عقربه ای تک شلنگه ریشتر مدل Minimus II 1312
357,000 تومان
ترازوی عقربه ای MS50 بیورر
180,000 تومان