دماسنج شخصى

( نتایج 1 تا 34 از کل 34 نتیجه)
تب سنج دیجیتال ریشتر مدل 1805
699,000 تومان
تب سنج (ترمومتر) طبی دقیق امسیگ مدل CT30
1,590,000 تومان
تب سنج مدیسانا مدل FTNتب سنج مدیسانا مدل FTN
26,000 تومان
تب سنج مدیسانا مدل TM700
31,000 تومان
تب سنج مدیسانا مدل FTC
21,000 تومان
تب سنج دیجیتال زنیت مد مدل ZTH-4075
تب سنج ديجيتال امرن مدل  MC246تب سنج ديجيتال امرن مدل  MC246
43,000 تومان
تب سنج ديجيتال امرن مدل  MC343
80,000 تومان
تب سنج ديجيتال امرن مدل  MC670تب سنج ديجيتال امرن مدل  MC670
49,000 تومان
تب سنج ديجيتال امرن مدل  MC271 تب سنج ديجيتال امرن مدل  MC271
22,000 تومان
تب سنج ديجيتال امرن مدل  MC341 تب سنج ديجيتال امرن مدل  MC341
32,000 تومان
ترمومتر طبی 2کاره امسیگ CT95ترمومتر طبی 2کاره امسیگ CT95
ترمومتر طبی (تب سنج) امسیگ CT20-PLUSترمومتر طبی (تب سنج) امسیگ CT20-PLUS
دماسنج ديجيتال امرن Gentle Temp 520ترمومتر ديجيتال امرن Gentle Temp 520
204,000 تومان
 تب سنج امرن مدل 720 تب سنج امرن مدل 720
360,000 تومان
تب سنج مادون قرمز گوش و پیشانی
140,000 تومان
دماسنج ديجيتال براون مدل IRT4520دماسنج ديجيتال براون مدل IRT4520
 دماسنج ديجيتال مدل FT09 دماسنج ديجيتال مدل FT09
ترمومتر پيشاني با عملكرد سه گانه بيورر beurer مدل JFT60
تب سنج پستانکي بيورر beurer مدل JFT22
تب سنج پستانکي بيورر beurerمدل JFT20
دماسنج ديجيتالي حمام بيورر beurer مدل JBY08
ترمومتر مادون قرمز بيورر beurer مدل FT80
تب سنج ديجيتال کودک بيورر beurer مدل BY11
120,000 تومان
ترمومتر گوشی بیورر مدل FT78ترمومتر گوشی بیورر مدل FT78
350,000 تومان
TAB3333ترمومتر گوش بیورر مدل FT58
ترمومتر طبی 2کاره، فوق سریع CT50
دماسنج بدن Beurer FT15/1
دماسنج بدن Beurer FT45
دماسنج بدن Beurer FT55
دماسنج بدن Beurer FT65
1,700,000 تومان
دماسنج بدن Beurer FT70
دماسنج بدن Beurer FT90
دماسنج و رطوبت سنج Beurer HM16
190,000 تومان