تست قند خون

( نتایج 1 تا 12 از کل 12 نتیجه)
دستگاه تست قند خون امسیگ BC82
پک دیابتی گویا
45,000 تومان
پک دیابتی گویا
40,000 تومان
اکسی چک غیرگویا (دستگاه تست قند خون)اکسی چک غیرگویا (دستگاه تست قند خون)
25,000 تومان
SFM-10003
30,000 تومان
نمایشگر قند خون Beurer GL 32 mmol/L
نمایشگر قند خون Beurer GL 44 mg/dL
نمایشگر قند خون Beurer GL 44 mmol/L
نمایشگر قند خون Beurer GL 50 mg/dL - Pure white
نمایشگر قند خون Beurer GL 50 mmol/L - Deep black
نمایشگر قند خون Beurer GL 50 mmol/L - Shiny pink
نمایشگر قند خون Beurer GL 50 mmol/L - Pure white