بشکه، دبه و قوطی

( نتایج 1 تا 14 از کل 14 نتیجه)
بشکه شیردار بامبوم مدل Sherbetبشکه شیردار بامبوم مدل Sherbet
بشکه 20 لیتری بامبوم مدل Barile
بشکه 2.5 لیتری بامبوم مدل Barileبشکه 2.5 لیتری بامبوم مدل Barile
بشکه 1 لیتری بامبوم مدل Barileبشکه 1 لیتری بامبوم مدل Barile
بشکه 20 لیتری بامبوم مدل Barileبشکه 20 لیتری بامبوم مدل Barile
بشکه شیردار 4.5 لیتری بامبوم مدل Marceloبشکه شیردار 4.5 لیتری بامبوم مدل Marcelo
بشکه شیردار بامبوم مدل Marcelبشکه شیردار بامبوم مدل Marcel
دبه ی تمام استیل ضد زنگ وینود در 6 سایزدبه ی تمام استیل ضد زنگ وینود در 6 سایز
115,000 تومان
حجم
بشکه 10 لیتری بامبوم مدل Barile
بشکه 5 لیتری بامبوم مدل Barileبشکه 5 لیتری بامبوم مدل Barile
بشکه 10 لیتری بامبوم مدل Barileبشکه 10 لیتری بامبوم مدل Barile
بشکه 5 لیتری بامبوم مدل Barileبشکه 5 لیتری بامبوم مدل Barile
   بشکه چوبی بامبوم   بشکه چوبی بامبوم
دبه ی تمام استیل ضد زنگ وینود در 7 سایزدبه ی تمام استیل ضد زنگ وینود در 7 سایز
110,000 تومان
حجم