بشقاب

( نتایج 1 تا 40 از کل 86 نتیجه)
رذزرطذ
115,000 تومان
 بشقاب تخت ۳۱ سری 49 هتلی
162,000 تومان
 بشقاب تخت ۲۰ (میوه-خوری) سری 49 هتلی
48,000 تومان
رذزرطذ
110,000 تومان
پیاله ترشی 6 عددی لومینارک مدل ویکتوریا
170,000 تومان
پیاله ترشی 6 عددی لومینارک مدل ویکتوریا
225,000 تومان
پیش دستی 6 عددی لومینارک مدل ویکتوریا
255,000 تومان
پیش دستی 6 عددی لومینارک مدل ویکتوریا
255,000 تومان
پیش دستی 6 عددی لومینارک مدل ویکتوریا
255,000 تومان
بشقاب حصیری کوچک گرد اکسسوریز مدل 84076بشقاب حصیری بزرگ گرد آکسور مدل 84084
19,000 تومان
بشقاب حصیری کوچک گرد اکسسوریز مدل 84076بشقاب حصیری بزرگ گرد آکسور مدل 84084
14,000 تومان
بشقاب حصیری مربع بزرگ اکسسوریز مدل 84075بشقاب حصیری مربع کوچک آکسور مدل 84083
29,000 تومان
بشقاب حصیری مربع بزرگ اکسسوریز مدل 84075بشقاب حصیری مربع کوچک آکسور مدل 84083
34,000 تومان
بشقاب برنجی آذین کد 763-761
53,000 تومان
سایز
بشقاب بزرگ بامبوم مدل Gastroبشقاب بزرگ بامبوم مدل Gastro
180,000 تومان
بشقاب متوسط بامبوم مدل Gastroبشقاب متوسط بامبوم مدل Gastro
149,000 تومان
بشقاب کوچک بامبوم مدل Gastroبشقاب کوچک بامبوم مدل Gastro
92,000 تومان
بشقاب 6 گوش بزرگ بامبوم مدل Hexaبشقاب 6 گوش بزرگ بامبوم مدل Hexa
120,000 تومان
بشقاب 6 گوش کوچک بامبوم مدل Hexaبشقاب 6 گوش کوچک بامبوم مدل Hexa
90,000 تومان
بشقاب متوسط بامبوم مدل Pappiبشقاب متوسط بامبوم مدل Pappi
120,000 تومان
بشقاب مربع بامبوم مدل Mochaبشقاب مربع بامبوم مدل Mocha
165,000 تومان
بشقاب سه گوش بامبوم مدل Macchiatoبشقاب سه گوش بامبوم مدل Macchiato
150,000 تومان
بشقاب بزرگ بامبوم مدل Pappiبشقاب بزرگ بامبوم مدل Pappi
130,000 تومان
بشقاب متوسط بامبوم مدل penneبشقاب متوسط بامبوم مدل penne
115,000 تومان
بشقاب غذاخوری بامبوم مدل Huumبشقاب غذاخوری بامبوم مدل Huum
130,000 تومان
ست چهار پارچه بشقاب و کارد استیک بامبوم مدل Molidaست چهار پارچه بشقاب و کارد استیک بامبوم مدل Molida
315,000 تومان
بشقاب سرو غذا با سه محفظه بامبوم مدل Darlinبشقاب سرو غذا با سه محفظه بامبوم مدل Darlin
155,000 تومان
بشقاب سرو غذا با 5 محفظه اردور بامبوم مدل Carlinبشقاب سرو غذا با 5 محفظه اردور بامبوم مدل Carlin
172,000 تومان
بشقاب سرو غذا با دو محفظه اردور بامبوم مدل Marlinبشقاب سرو غذا با دو محفظه اردور بامبوم مدل Marlin
170,000 تومان
 بشقاب گود ۲۳ سوپ و خورشت (سری 49 هتلی)
54,000 تومان
بشقاب گود ۲۰ (سری 49 هتلی)
48,000 تومان
 بشقاب تخت ۲۷(غذا-خوری)سری 49 هتلی
78,000 تومان
بشقاب تخت ۲۵(غذا-خوری)سری 49 هتلی
72,000 تومان
بشقاب تخت ۱۶ (کره-خوری) سری 49 هتلی
بشقاب سرو بامبوم مدل B2259بشقاب سرو بامبوم مدل B2259
170,000 تومان
بشقاب سرو بامبوم مدل Billy B2378بشقاب سرو بامبوم مدل Billy B2378
65,000 تومان
بشقاب سرو بامبوم مدل Billy B2377بشقاب سرو بامبوم مدل Billy B2377
50,000 تومان
سوپ خوری پاشاباغچه مدل جنریشن
102,000 تومان
دیس مدل جنریشن پاشاباغچه
29,000 تومان
بشقاب مدل توکیو پاشاباغچه
45,000 تومان
صفحه 1 از 3