بشقاب

( نتایج 1 تا 40 از کل 78 نتیجه)
بشقاب تخت ۱۶ (کره-خوری) سری 49 هتلی
25,000 تومان
بشقاب پاستا زرینظرف پاستا زرین
31,000 تومان
بشقاب حصیری کوچک گرد اکسسوریز مدل 84076بشقاب حصیری بزرگ گرد آکسور مدل 84084
19,000 تومان
بشقاب حصیری کوچک گرد اکسسوریز مدل 84076بشقاب حصیری بزرگ گرد آکسور مدل 84084
14,000 تومان
بشقاب حصیری مربع بزرگ اکسسوریز مدل 84075بشقاب حصیری مربع کوچک آکسور مدل 84083
29,000 تومان
بشقاب حصیری مربع بزرگ اکسسوریز مدل 84075بشقاب حصیری مربع کوچک آکسور مدل 84083
34,000 تومان
بشقاب برنجی آذین کد 763-761
79,000 تومان
بشقاب برنجی آذین کد 763-761
33,000 تومان
سایز
بشقاب گرد ایست وود
40,000 تومان
بشقاب مربع ایست وود
40,000 تومان
بشقاب والترگلس مدل دوز
76,000 تومان
بشقاب مربع کوچک آچین
36,000 تومان
بشقاب بزرگ بامبوم مدل Gastroبشقاب بزرگ بامبوم مدل Gastro
98,000 تومان
بشقاب متوسط بامبوم مدل Gastroبشقاب متوسط بامبوم مدل Gastro
70,000 تومان
بشقاب کوچک بامبوم مدل Gastroبشقاب کوچک بامبوم مدل Gastro
50,000 تومان
بشقاب 6 گوش بزرگ بامبوم مدل Hexaبشقاب 6 گوش بزرگ بامبوم مدل Hexa
70,000 تومان
بشقاب 6 گوش کوچک بامبوم مدل Hexaبشقاب 6 گوش کوچک بامبوم مدل Hexa
50,000 تومان
بشقاب متوسط بامبوم مدل Pappiبشقاب متوسط بامبوم مدل Pappi
68,000 تومان
بشقاب سه گوش بامبوم مدل Macchiatoبشقاب سه گوش بامبوم مدل Macchiato
90,000 تومان
بشقاب سرو بامبو مدل 3011
30,000 تومان
سایز
بشقاب سنگی تاشِو مدل Mia سایز کوچکبشقاب سنگی تاشِو مدل Mia سایز کوچک
70,000 تومان
بشقاب سنگی تاشِو مدل Mia سایز بزرگبشقاب سنگی تاشِو مدل Mia سایز بزرگ
80,000 تومان
بشقاب بزرگ بامبوم مدل Pappiبشقاب بزرگ بامبوم مدل Pappi
78,000 تومان
بشقاب بزرگ بامبوم مدل penneبشقاب بزرگ بامبوم مدل penne
78,000 تومان
بشقاب متوسط بامبوم مدل penneبشقاب متوسط بامبوم مدل penne
70,000 تومان
بشقاب غذاخوری بامبوم مدل Huumبشقاب غذاخوری بامبوم مدل Huum
88,000 تومان
بشقاب سرو غذا با سه محفظه بامبوم مدل Darlinبشقاب سرو غذا با سه محفظه بامبوم مدل Darlin
88,000 تومان
بشقاب سرو غذا با 5 محفظه اردور بامبوم مدل Carlinبشقاب سرو غذا با 5 محفظه اردور بامبوم مدل Carlin
100,000 تومان
بشقاب گود ۲۰ (سری 49 هتلی)
22,000 تومان
بشقاب تخت ۲۵(غذا-خوری)سری 49 هتلی
41,000 تومان
بشقاب سرو بامبوم مدل B2259بشقاب سرو بامبوم مدل B2259
100,000 تومان
 بشقاب تخت ۲۰ (میوه-خوری) سری 49 هتلی
30,000 تومان
دیس مدل جنریشن پاشاباغچه
12,000 تومان
 بشقاب تخت ۳۱ سری 49 هتلی
66,000 تومان
بشقاب سرو بامبوم مدل Billy B2377بشقاب سرو بامبوم مدل Billy B2377
19,000 تومان
ست بشقاب سوپخوری آرکوپالست بشقاب غذاخوری آرکوپال
66,000 تومان
بشقاب کوچک بامبوم مدل penneبشقاب کوچک بامبوم مدل penne
42,000 تومان
 بشقاب گود ۲۳ سوپ و خورشت (سری 49 هتلی)
28,500 تومان
سوپ خوری پاشاباغچه مدل جنریشن
55,000 تومان
  بشقاب 32 سانتی ناخمن مدل  مامبو  بشقاب 32 سانتی ناخمن مدل  مامبو
93,000 تومان
صفحه 1 از 2